Urheilutoimittajain Liiton perinteisen ja palkitun Fair Play -jäsenlehden julkaisutapa muuttuu. Tänä vuonna painettu versio lehdestä ilmestyy vain yhden kerran joulukuussa. Urheilujournalismia käsittelevää sisältöä päivitetään tulevaisuudessa liiton verkkosivuilla: urheilutoimittajat.fi.

Urheilutoimittajain Liiton hallituksen päätöksen perusteina muuttaa jäsenlehtensä julkaisutapaa ovat taloudelliset tekijät. Kuten valitettavasti media-alalla on yleisesti viime vuosina todettu, printtijournalismia on tänä päivänä nousseiden kustannusten takia haastavaa toteuttaa.

Fair Play -lehden paino- ja postituskulut ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei liiton kulurakenne enää kestä aiemman kaltaista julkaisutoimintaa. Nykyinen yhteiskunnan taloustilanne on vaikuttanut myös siihen, että jäsenlehden mediamyyntiä on vaikea toteuttaa kannattavalla tavalla.

Fair Play -lehden laadukkaasta sisällöstä ovat aiemmin vastanneet pääosin liiton hallituksen jäsenet vapaaehtoistyönä oman päivätyönsä ohella. Kiihtyvä työtahti toimituksissa on vaikuttanut siihen, että kunnianhimoisia sisältötavoitteita on vaikea toteuttaa entiseen tapaan.

Tulevaisuudessa päivitämme urheilujournalismia käsittelevää sisältöä verkkosivuillemme. Sisällön aiheista vastaa viestintävaliokunnan jäsenistä koostuva toimituskunta.

Myös jäsenistöä kannustetaan osallistumaan alaa koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin tarjoamalla juttuaiheita tai kirjoittamalla itse esimerkiksi mielipide- tai kolumnikirjoituksia. Uskomme, että tavoitamme tulevaisuudessa jäsenemme verkossa ja mahdollisesti myös uusia tulevia jäseniä.

Joulukuun Fair Play -lehti postitetaan aiempaan tapaan paperilehden tilanneille, ja sitä jaetaan Urheilugaalassa.