Liitto

Urheilutoimittajain Liitto on urheilusta kirjoittavien, kuvaavien ja sitä selostavien journalistien valtakunnallinen etujärjestö. Liitolla on 16 paikalliskerhoa, jotka toimivat alueellisesti ympäri Suomea. Urheilutoimittajain Liitto on Kansainvälisen Urheilutoimittajien Liiton (AIPS) sekä Euroopan Urheilutoimittajien Liiton (UEPS) jäsen.

Liitto vaalii laadukasta suomalaista urheilujournalismia sekä kehittää ammattikunnan yhteisöllisyyttä ja osaamista. Liitto ylläpitää suomalaista urheilun ja urheilujournalismin arvostusta valitsemalla vuosittain Vuoden urheilijan. Liitto järjestää monipuolisia koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä toimii aktiivisena keskustelun ylläpitäjänä ja kantaa ottavana tahona. Liitto jakaa vuosittain tunnustusta palkitsemalla Vuoden urheilujournalistin ja Vuoden tiedottajan sekä jakamalla Elämäntyö urheilutoimittajana -tunnustuksen sekä muita alan palkintoja liiton omassa palkitsemistilaisuudessa, Urheilujournalismin illassa.

Liitto tarjoaa yhteisen henkisen kodin suomalaisille urheilujournalisteille. Liiton jäsenyys perustuu ammattiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Liittoon kuuluu sekä työsuhteisia että vapaita urheilujournalisteja ja alalle opiskelevia journalismin opiskelijoita. Liiton tavoitteena on, että kaikki urheilusta kirjoittavat, kuvaavat ja sitä selostavat journalistit kuuluvat liittoon. Aktiiviset jäsenet ovat liiton toiminnan edellytys.

Liitto on paikalliskerhojen ja jäsenten muodostama yhteisö. Paikalliskerhot toimivat paikallisesti urheilutoimittajien yhdyssiteenä. Liitto huolehtii paikalliskerhojen kanssa jäsenten työskentelyolosuhteista eri tapahtumissa. Liitto konsultoi työolosuhteista myös lajiliittoja ja urheilutapahtumien järjestäjiä sekä avustaa tarvittaessa niin jäsenistöään kuin lajiliittoja, kisajärjestäjiä ja Olympiakomiteaa akkreditointien kanssa.

Liitto valitsee vuosittain Vuoden urheilijan. Valinnalla ylläpidetään urheilun ja urheilujournalismin arvostusta. Valinnan takana ovat ammatikseen monipuolisesti urheilua seuraavat ja äänestykseen oikeutetut jäsenet. Liitto ylläpitää ja kehittää Vuoden urheilija ­äänestystä sekä viestii aktiivisesti jäsenilleen ja muille sidosryhmilleen läpi vuoden Vuoden urheilija -äänestyksestä.

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat liiton ammattimaisesti toimivia henkilöjäseniä. Liitolla on myös erilaisia valiokuntia ja työryhmiä, jotka edistävät liiton toimintaa. Liiton operatiivisesta toiminnasta vastaa liiton palveluksessa puolipäiväisenä toimiva pääsihteeri.