Liity jäseneksi.

Urheilutoimittajain Liitto on urheilusta kirjoittavien, kuvaavien ja sitä selostavien journalistien valtakunnallinen etujärjestö. Liitto tarjoaa yhteisen henkisen kodin suomalaisille urheilujournalisteille – esimerkiksi urheilutoimittajille, urheiluvalokuvaajille, urheilutuottajille ym. Liiton jäsenyys perustuu ammattiin, ei esimerkiksi koulutukseen. Liittoon kuuluu sekä työsuhteisia että vapaita urheilujournalisteja ja alalle opiskelevia journalismin opiskelijoita. Liiton tavoitteena on, että kaikki urheilusta kirjoittavat, kuvaavat ja sitä selostavat journalistit kuuluvat liittoon. Aktiiviset jäsenet ovat liiton toiminnan edellytys.

Urheilutoimittajain Liitossa on sekä henkilöjäseniä että yhteisöjäseniä (16 paikalliskerhoa ympäri Suomea). Henkilöjäsenet voivat olla A-jäseniä (ammattimaisesti urheilujournalismin alalla toimivat henkilöt), B-jäseniä (urheilujournalismin parissa sivutoimisesti työskentelevät henkilöt) tai opiskelijajäseniä (journalistiseen, urheiluun liittyvään ammattiin opiskelevat henkilöt).

Hae Urheilutoimittajain Liiton tai sen paikalliskerhon jäseneksi täyttämällä jäsenhakemus, joka löytyy sivun yläosasta.

A-JÄSENYYS

Urheilutoimittajain Liiton A-jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:
a) henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä urheilun parissa
b) muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä urheilun parissa
c) freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä urheilun parissa
d) alan päätoiminen opettaja tai tutkija
Urheilutoimittajain Liiton A-jäseneksi hyväksyttävän henkilön työskentelyn on oltava ammattimaista. A-jäseneksi hyväksyttävän on ansaittava vähintäänkin merkittävä osa tuloistaan työllä urheilujournalismin parissa.

B-JÄSENYYS

Urheilutoimittajain Liiton jäsenenä olevan paikalliskerhon henkilöjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä urheilujournalismin parissa sivutoimisesti työskentelevä henkilö, joka on tehnyt tätä työtä säännöllisesti ennen paikalliskerhon henkilöjäseneksi pyrkimistään. Paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi) voidaan hakemuksesta hyväksyä myös Urheilutoimittajain Liiton tai sen paikalliskerhon toimihenkilö.

OPISKELIJAJÄSENYYS
Urheilutoimittajain Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä journalistiseen, urheiluun liittyvään ammattiin opiskeleva henkilö.
Opiskelija voi olla liiton opiskelijajäsen enintään kaksi (2) vuotta tai enintään sen ajan, jonka hänen tutkintoon johtavat opintonsa kyseisessä oppilaitoksessa kestävät. Opiskelijajäsen voi opiskelijajäsenyytensä päättyessä hakea erillisellä hakemuksella joko Urheilutoimittajain Liiton A-jäseneksi tai liiton yhteisöjäsenenä olevan paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi), mikäli hän täyttää jäsenyyden edellytykset.

Jäsenyyden muuttaminen

Muista ilmoittaa liittoon, mikäli vaihdat työpaikkaa ja jäsenedellytyksesi muuttuvat. Jos olet ollut B-jäsenenä, mutta olet siirtynyt esimerkiksi vakituiseksi urheilutoimittajaksi, niin tee jäsenyyden vaihtoa koskeva ilmoitus liittoon. Jos puolestaan vaihdat A-jäsenenä päätoimisen urheilutoimittamisen muihin työtehtäviin urheilujournalismin parissa, ilmoita asiasta liittoon ja voit siirtyä B-jäseneksi, jos teet alan töitä sivutoimisesti. Mikäli siirryt A- tai B-jäsenenä täysin toiselle alalle, niin tee myös silloin ilmoitus liittoon. Jäsenyyden muutokset ilmoitetaan sähköpostitse: toimisto@urheilutoimittajat.fi.

Z

Jäsentietojen päivittäminen

On erittäin tärkeää, että jäsentiedot ovat ajan tasalla. Ilmoitathan siis yhteystietosi sekä niiden muutokset liittoon. Jäsenyyden muutokset ilmoitetaan sähköpostitse: toimisto@urheilutoimittajat.fi.

Jäsenmaksut

Vuonna 2021 A-jäsenten jäsenmaksu on 62 euroa ja uusien A-jäsenten liittymismaksu on 30 euroa. Opiskelijajäsenten jäsenmaksu on 30 euroa ja liittymismaksu 15 euroa.

Paikalliskerhot määrittävät omissa vuosikokouksissaan omat B-jäsen- ja liittymismaksunsa.