Toimittaja Johanna Aatsalo julkaisi tammikuussa omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuvan kirjan Paljastus. Tarina dopinguutisesta ja toimittaja, joka haluttiin vaientaa (WSOY). Kirjassaan Aatsalo käy läpi vuoden 1998 julkaisemaansa dopingpaljastukseen liittyviä tapahtumia. Kirjassa kerrotaan, että Aatsalo olisi dopinguutisoinnin seurauksena erotettu myös Urheilutoimittajain liitosta, jonka jäsen hän oli ollut 4.12.1995 alkaen.

Urheilutoimittajain liiton keräämien tietojen ja silloiseen ajankohtaan liittyvien hallituksen kokouspöytäkirjojen mukaan Johanna Aatsaloa ei ole erotettu liiton jäsenistöstä. Urheilutoimittajain liitto on tarkastanut kaikki vuosien 1998 sekä 1999 hallituksen pöytäkirjat, eikä tällaista päätöstä ole niiden perusteella tehty.

Hallituksen pöytäkirjamerkintöjen lisäksi vuonna 1998 Urheilutoimittajain liiton hallituksen jäsenenä toiminut Pauli Saukkonen muistaa ja todistaa, ettei Aatsaloa ole hallituksen toimesta tuolloin erotettu.

Liiton jäsenlehden Fair Playn tuoreessa numerossa (1/2024) löytyy Aatsalon haastattelu, jossa käydään läpi vuoden 1998 tapahtumia sekä hänen kirjansa sisältöä. Valitettavasti kyseiseen juttuun on jäänyt kirjoittajan toteamuksena maininta, että Aatsalo olisi erotettu liiton jäsenyydestä. Lehdessä julkaistu väite on kirjoitettu luottaen haastateltavan sanomaan.

Aatsalon kirjassa kerrotaan myös, että STT:n dopinguutisointi tammikuussa 1998 olisi johtanut siihen, että Urheilutoimittajain liiton silloinen puheenjohtaja Timo Järviö olisi osallistunut Olympiakomitean kaavailuihin evätä STT:n toimittajien media-akkreditointi Naganon talviolympialaisiin. Sen sijaan 01/1998 Fair Play -lehden pääkirjoituksessa Järviö kirjoitti paheksuvaan sävyyn Olympiakomitean suunnitelmista. Pääkirjoituksen perusteella on vaikea uskoa, että Järviö olisi henkilökohtaisesti ollut mukana Olympiakomitean suunnitelmissa, vaan tämä puolusti vahvasti kirjoituksessaan sekä muutenkin työssään journalistista riippumattomuutta.

Urheilutoimittajain liitto on pahoillaan seurauksista, joita Johanna Aatsalo joutui kokemaan vuoden 1998 dopinguutisen takia. Urheilutoimittajain liitto haluaa kuitenkin tässä tiedotteessa esitettyjen todisteiden valossa oikaista Aatsalon kirjassa olevat virheelliset liittoa ja sen entistä, edesmennyttä puheenjohtajaa koskevat väittämät.