Urheilutoimittajain Liitto uudistaa organisaatiotaan lokakuun alusta alkaen. Liiton pitkäaikaisen pääsihteerin Nina Jakosen siirryttyä uusiin haasteisiin vastaavat organisaation hallinnosta jatkossa kokeneet urheilutapahtumien ja -viestinnän ammattilaiset Natalia Lahtela ja Petra Olamo.

Urheilutoimittajain Liiton hallitus on päättänyt hallintonsa ja viestintänsä uudelleen organisoinnista lokakuusta alkaen. Pääsihteeri Nina Jakosen päätettyä lopettaa työsuhteensa jaetaan liiton hallinnolliset ja viestinnälliset tehtävät jatkossa kahdelle henkilölle. Hallintokoordinaattorin tehtävässä aloittava Natalia Lahtela on kokenut urheilutapahtumien järjestäjä, joka vastaa jatkossa liiton hallinnollisten toimenkuvien lisäksi Vuoden Urheilija -äänestyksen koordinoinnista ja Urheilugaalan yhteistyöstä. Toimittajana ja viestinnän eri tehtävissä pitkään työskennellyt viestintäasiantuntija Petra Olamo vastaa liiton ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta ja viestinnästä, Vuoden Urheilija -äänestyksen viestinnästä sekä Urheilujournalismin illasta. Urheilutoimittajain Liitto on solminut ostosopimuksen Lahtelan ja Olamon omistamien yritysten kanssa. Siirtymävaiheessa tämänvuotisen Vuoden Urheilija -äänestyksen toteuttamisessa normaaliakin isompaa vastuuta ottaa Vuoden Urheilija -valiokunnan puheenjohtaja Matti Hannula.

Nina Jakonen toimi pitkään ja menestyksekkäästi Urheilutoimittajain Liiton pääsihteerinä. Työsuhteensa aikana Jakonen uudisti ja kehitti merkittävästi liiton toimintaa.

– Lämpimät kiitokset koko jäsenistölle kuluneista vuosista. Lähes kymmenen vuotta liiton pääsihteerin tehtävissä on ollut antoisaa aikaa. Olen hallituksen tukemana kehittänyt ja vienyt liiton toimintaa eteenpäin urheilujournalismin ytimessä. Isoja askelia on otettu eteenpäin, ja liiton toiminta on monipuolistunut ja laajentunut, mutta matka on vielä kesken. Vain yhteen hiileen puhaltamalla saadaan hyviä asioita aikaan, Jakonen välittää terveiset jäsenistölle.

Urheilutoimittajain Liiton hallituksen puheenjohtaja Kari Linna kiittää Jakosta tämän erinomaisesta panoksesta liiton toiminnan pyörittämisessä ja kehittämisessä.

– Haluan välittää Ninalle lämpimät kiitokset pitkästä ja ansiokkaasta rupeamasta liiton palveluksessa. Hänen pääsihteeriytensä aikana on toimintamme kehittynyt monipuolisesti ja isoin harppauksin, Linna toteaa.

Kari Linna uskoo uuden hallinto-organisaation järjestelyn tuovan käytännön toimintaan uudenlaista ketteryyttä ja tuoreita ajatuksia.

– Kun saimme mahdollisuuden hyödyntää kahden huippuammattilaisen osaamista, emme epäröineet tarttua tilaisuuteen. Havaitsimme nopeasti intressiemme ja näkemyksiemme liiton ydintehtävistä olevan hyvin yhteneväiset. Uskon, että tämä yhteistyö on hyvä alku sekä jäsenistömme että sidosryhmiemme kannalta.

Nina Jakonen on ollut myös liiton lehden, Fair Playn, päätoimittaja. Jakosen lähdön ajankohta osui sellaiseen vaiheeseen, ettei lehden tämän vuoden kolmannen numeron tekeminen tilapäisvastuin ollut järkevässä aikataulussa realistista. Liiton hallitus päätti, ettei kyseinen numero ilmesty lainkaan. Vuoden viimeinen Fair Play, ”Vuoden Urheilija -äänestysnumero”, ilmestyy normaalin tapaan joulukuun alkupuolella. Sekä siitä että vuoden 2024 ensimmäisestä numerosta kantaa päätoimittajana päävastuun lehden pitkäaikainen toimitussihteeri Matti Hannula.

Sähköpostia toimistolle voi laittaa tuttuun osoitteeseen: toimisto(at)urheilutoimittajat.fi

Lisätietoja: Urheilutoimittajain liiton hallituksen puheenjohtaja Kari Linna puh. +358 40 0586446

Puhelinnumerot Urheilutoimittajain Liitto:
Hallintokoordinaattori Natalia Lahtela puh. +358 40 0818484
Viestintäasiantuntija Petra Olamo puh. +358 40 550 8117