Koulutus

Koulutustoiminta on yksi liiton keskeisimmistä painopistealueista. Liitto järjestää jäsenille ammatillista koulutusta ja tilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jäsenistön työn ydinalueita sekä alalla tapahtuvia muutoksia.

Koulutustoiminnan tavoitteena on kehittää jäsenkunnan ammatillista osaamista, lisätä jäsenten välistä verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä sekä kannustaa oman ammattitaidon kehittämiseen. Aktiivisella koulutustoiminnalla liitto vaalii laadukasta urheilujournalismia.

Liitto järjestää vuosittain 4-5 isoa valtakunnallista työhön ja alan kehitykseen liittyvää koulutustapahtumaa urheilujournalismiin liittyen. Sen lisäksi liitto toteuttaa vuoden aikana 2-3 pienempää koulutusta urheilujournalismista sekä markkinoi aktiivisesti muiden yhteistyötahojen järjestämiä journalismiin liittyviä koulutuksia.