Urheilutoimittajain Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä, Haaga-Helian auditoriossa 26. maaliskuuta 2024. Kokouksessa käytiin läpi liiton sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Erovuorossa ollut Ann-Christine Karhu (Helsinki) valittiin äänestyksen jälkeen hallitukseen. Lisäksi uusina jäseninä hallitukseen äänestettiin Tapio Ahlroth (Kouvola), Petteri Ikonen (Helsinki) ja Topias Kauhala (Helsinki). Erovuorossa olleet Markus Karjalainen (Kuopio), Harri Laiho (Pori) ja Reijo Suikki (Helsinki) eivät olleet enää käytettävissä hallitukseen.

Hallituksessa jatkavat Esko Hatunen (Helsinki), Suvi Hakkarainen (Helsinki), Jussi Heimo (Tampere), Kari Linna (pj, Oulu) ja Tommi Roimela (Jyväskylä).

Vuosikokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024. Jäsenmaksuiksi vahvistettiin 60 euroa (A-jäsenet) ja 30 euroa (opiskelijat).

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Ann-Christine Karhu.