Urheilutoimittajain Liiton hallitus on valinnut Vuoden tiedottajaksi Olympiakomitean viestintäjohtaja Mika Norosen. Tunnustus jaettiin liiton Urheilujournalismin illassa 16. joulukuuta 2022 Helsingissä.

Mediassa Norosta on kuvattu sanoilla ”viimeisen päälle ammattimies, joka ymmärtää toimittajien toiveet ja tarpeet”. Myös työyhteisössä Norosta pidetään osaavana ja yhteistyökykyisenä työkaverina, kuten Olympiakomitean viestinnässäkin mukana oleva asiantuntija ja huippu-urheiludataa tuottava Ilkka Palomäki häntä kuvaa.

– Mika on huippu-urheiluviestinnässä mahtava mentori ja sparrari, koska hänellä on vankka kokemus ja näkemys sekä huippu-urheilusta että viestinnästä. Ote on jatkuvasti pohtiva, eikä mitään tehdä jollakin tavalla vain sen takia, että näin on aina tehty. Jatkuvan kehittymisen periaate leimaa hänen toimintaansa, ja aina pyritään löytämään paras tapa toimia ja viestiä ottaen huomioon kokonaisuus.

– Kaiken lisäksi Mika pystyy sparraamaan myös huippu-urheilun sisältöasioissa. Jos on kiinnostunut ottamaan isoistakin kokonaisuuksista vastuuta, hän suorastaan kannustaa siihen, vaikka viime kädessä vastuu on hänellä. Se luo todella hedelmällisen maaperän tehdä työtä, joka tuntuu aidosti merkitykselliseltä.

Noronen on työskennellyt Suomen Olympiakomiteassa vuodesta 2012 lähtien. Hän tuli Olympiakomiteaan Suomen Urheiluliiton viestintäpäällikön tehtävästä. Noronen nimettiin Olympiakomitean viestintäjohtajaksi alkuvuonna 2020. Hän vastaa Olympiakomiteassa kaikesta viestinnästä ja brändistä viestintäyksikössä, jossa on kuusi työntekijää.

Norosen työtehtäviin kuuluu viestiminen Olympiakomitean päätoimintasuunnista: liike ja liikunnallinen elämäntapa, seuratoiminta ja huippu-urheilu. Hän on vahvasti mukana viestimässä myös esimerkiksi vastuullisuudesta ja digitaalisuuteen liittyvistä asioista. Työkenttään kuuluu jäsenille suunnatun viestimisen lisäksi myös yhteiskunnallinen viestintä ja vaikuttaminen sekä kansainvälisiin monilajikilpailuihin lähetettävien joukkueiden viestintä.

Olympiakomitean viestintä ja Mika Norosen työ on monitasoista niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä kentillä Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin.

Noronen on työnsä ohessa myös valmentanut pitkään etenkin moniottelijoita, joten hänen kosketuksensa ruohonjuuritason urheiluun on vahva.

Vuonna 2013 mukaan tuli Elämäntyö urheilutoimittajana -tunnustus ja vuonna 2020 Vuoden urheilujuttu ja Vuoden digitaalinen hitti. Tänä vuonna mukana on myös Vuoden sykähdyttävin urheiluvalokuva. Vuoden urheilujournalistin, Vuoden tiedottajan sekä Elämäntyö urheilutoimittajana -tunnustuksen valitsee Urheilutoimittajain Liiton hallitus. Muissa palkintokategorioissa, Vuoden urheilujuttu, Vuoden digitaalinen hitti ja Vuoden sykähdyttävin urheiluvalokuva, on muodostettu erilliset palkintoraadit.