Hakuaikana saapui kolme (3) paikalliskerhojen apurahahakemusta ja kaksi (2) henkilökohtaista apurahahakemusta. Hallitus hyväksyi koulutusvaliokunnan esityksen myönnettävistä apurahoista, jossa painotettiin etukäteen paikalliskerhoille ilmoitettuja hakukriteereitä: koulutuksen pitää tukea jäsenten ammattitaitoa ja edistää urheilujournalismin kehittämistä. Koulutusapurahaa myönnetään ensisijaisesti paikalliskerhojen omien koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Koulutusapurahat jaetaan vuonna 2020 seuraavasti:

Paikalliskerhojen koulutusapurahat

Susirajan Urheilutoimittajat 150 euroa
Turun Urheilutoimittajien Kerho 200 euroa
Lapin Urheilutoimittajakerho 250 euroa

Henkilökohtaiset koulutusapurahat

Pirjo Valjanen (data-analytiikan verkkokurssi) 250 euroa.

Yksi hakemus hylättiin.