Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma 2021-2023

Urheilutoimittajain Liitto ry

Urheilutoimittajain Liitto ry toimii sekä lehdistössä että sähköisissä tiedotusvälineissä
työskentelevien urheilutoimittajien ja omien paikalliskerhojen yhdyssiteenä. Liitolla on 16 paikalliskerhoa, jotka toimivat alueellisesti ympäri Suomea.

Liiton tavoitteena on, että kaikki urheilusta kirjoittavat, kuvaavat ja sitä selostavat toimittajat kuuluvat Urheilutoimittajain Liittoon.

Liitto valvoo jäsenistönsä ammatillisia etuja ja auttaa ammattitaitojen kehittämisessä. Liitto edistää aktiivisesti jäsenistönsä keskinäistä yhteydenpitoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Liiton toimintastrategisena missiona on, että liitto toimii jäsenkunnan yhdyssiteenä ja
kehittää jäsentensä ammattitaitoa. Tavoitteena on, että liiton jäsenistö tuottaa kiinnostavia, ajankohtaisia, objektiivisia ja analysoivia urheilu-­ ja liikuntauutisia, joiden kautta myös urheilutoimittajien arvostus nousee.

Urheilutoimittajain Liitto on Kansainvälisen Urheilutoimittajien Liiton (AIPS) sekä Euroopan Urheilutoimittajien Liiton (UEPS) jäsen.

Ympäristöohjelman perusteet ja velvoitteet

Ympäristösuunnittelulla tavoitellaan ympäristöön ja ilmastoon liittyvien asioiden ja toimenpiteiden tiedostamista, tunnistamista ja toimenpiteiden viemistä konkreettiselle tasolle liiton toiminnassa. Ympäristösuunnitelman perustana on mm. Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024.

Toimenpidesuunnitelma

Urheilutoimittajain Liitto kantaa vastuun ympäristöstä ja pyrkii kaikessa toiminnassa huomioimaan kestävän kehityksen. Liitto järjestää koulutus- ym. tapahtumat lähes aina myös webinaareina. Liitto siirtyy entistä enemmän sähköisiin järjestelmiin ja dokumentteihin. Liiton henkilöstö ja jäsenet suosivat ympäristöä vähän kuormittavaa matkustamista. Liitto viestii ympäristövastuusta ja kestävästä kehityksestä jäsenistölle ja asia nostetaan esille myös liiton jäsenlehdessä.

 

  1. Koulutus- ja kokoustoiminta 

Tavoitteet

Koulutustapahtumat järjestetään siten, että ympäristö huomioidaan tapahtumaa ennen, sen aikana ja sen päätyttyä. Koulutustapahtumiin pääsee julkisilla, tai ne ovat saavutettavissa kevyenliikenteen keinoin lähialueelta tuleville. Pidemmältä saapuvat osallistujat tulevat paikalle yhteiskuljetuksilla. Ulkomaille lähdetään harkinnan jälkeen ja matkoissa huomioidaan kohde, matkustustavat sekä matkan kesto.

Osallistumisissa hyödynnetään etäosallistumista, esimerkiksi koulutuksien ja kokouksien osalta. Tapahtumiin tehdään vain harkittuja hankintoja. Materiaalin määrää on vähennetty, lahjoissa on huomioitu niiden kestävyys ja käytettävyys saajalle ja turhista tarpeista on luovuttu kokonaan. Koulutustapahtumissa on huomioitu kierrätys, niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeen. Tarjoiluissa pyritään suosimaan kasvispainotteista lähituotettua ruokaa. Tapahtumat ovat paperittomia ja niissä hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia ratkaisuja.

Toimenpiteet

– vähennämme matkustamista ja suosimme ympäristöä vähän kuormittavaa matkustamista
– järjestämme pääasiassa etäkokouksia
– järjestämme koulutustapahtumat ym. pääasiassa pääkaupunkiseudulla, jossa on suurin osa jäsenistämme
– järjestämme kokoukset ja koulutustapahtumat ym. hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä
– toteutamme koulutustapahtumat useimmiten live-tapahtuman lisäksi myös webinaarina
– luovumme printatuista koulutus- ja kokousmateriaaleista ja siirrymme sähköisiin dokumentteihin

  1. Materiaalit

Tavoitteet

Materiaalihankinnat ovat pitkäaikaisia ja kierrätyksessä on toimivat käytännöt. Turhista materiaaleista on luovuttu sähköistämällä niitä tai muuttamalla käytäntöjä kokonaan, mikä näkyy mm. toimistossa. Hankinnoissa suositaan suomalaista työtä.

Toimenpiteet

– vähennämme paperin kulutusta lisäämällä sähköisten järjestelmien käyttöä
– luovumme printatuista koulutus- ja kokousmateriaaleista ja siirrymme sähköisiin dokumentteihin
– suosimme kierrätystä

  1. Perustoiminnot

Tavoitteet

Perustoiminnot rakentuvat digitaalisten työkalujen ja palvelujen varaan, jolloin toimistot ovat paperittomia. Hankintoja tehdään harkiten ja ne suunnitellaan pitkäaikaisiksi sekä monikäyttöisiksi. Kokouksiin ja koulutuksiin voi osallistua etänä, ne ovat paperittomia ja tarjoilut kasvisruokapainotteisia. Saapuvan ja lähtevän paperisen postin ja pakettien määrä on pieni. Työtä voi tehdä joustavasti etänä ja töihin kuljetaan julkisilla sekä kevyenliikenteen keinoin. Toimitilan koko on mitoitettu käyttötarvetta vastaavaksi ja kiinteistössä on toimiva kierrätysjärjestelmä.

Toimenpiteet

– vähennämme matkustamista ja suosimme ympäristöä vähän kuormittavaa matkustamista
– järjestämme kokoukset ja koulutustapahtumat ym. hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä
– vältämme hävikkiä ja kertakäyttöastioiden käyttöä
– vähennämme paperin kulutusta lisäämällä sähköisten järjestelmien käyttöä
– luovumme printatuista koulutus- ja kokousmateriaaleista ja siirrymme sähköisiin dokumentteihin
– suosimme kierrätystä