Urheilutoimittajain Liiton vuosikokous vahvisti 14. syyskuuta 2020 Lahdessa uuden strategian vuosille 2020–2024. Samalla päivitettiin liiton säännöt, jotka hyväksytään sääntöjen mukaisesti vielä toisen kerran ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 13. lokakuuta 2020. Liiton strategiaa viedään eteenpäin tunnuksella ”Urheilujournalismin ytimessä”. 

Strategian valmisteluprosessissa strategiatyöryhmän tehonyrkki, hallituksen varapuheenjohtaja Esko Hatunen ja pääsihteeri Nina Jakonen, oli aktiivisessa roolissa. Pääsihteeri vei prosessia maakuntakierroksen aikana suurimpiin paikalliskerhoihin ja samalla jäsenistön toiveita kuultiin keskustelujen yhteydessä.

– Jäsenistöltä ja paikalliskerhoilta saaduissa viesteissä korostuivat ennen kaikkea urheilujournalismin, ammattikunnan ja urheilun arvostaminen, johon liiton arvotkin perustuvat, kertoo Jakonen.

Alan arvostus nousuun

Keskeinen strategian valmistelua ohjannut periaate oli keskittyminen vastaamaan kysymyksiin, miksi Urheilutoimittajain Liitto on olemassa ja mitä liiton tulee saada aikaan vuosien 2020–2024 aikana.

– Liiton strategia perustuu liiton tehtävään – vaalia laadukasta suomalaista urheilujournalismia sekä kehittää ammattikunnan yhteisöllisyyttä ja osaamista. Uuden strategian ytimessä ovatkin vahvasti urheilujournalismin ja ammattikunnan arvostus, kiteyttää Jakonen.

– Panostamme jäsenten osaamisen kehittämiseen, luomme alan ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Ylläpidämme vahvasti keskustelua urheilujournalismista erilaisissa tilaisuuksissa ja liiton oman jäsenlehden, Fair Playn, kautta.

Strategian myötä liiton toimintaa terävöitetään niin hallituksessa, valiokunnissa, työryhmissä kuin paikalliskerhoissakin.

– Selkeä ja tavoitteellinen strategian mukainen toiminta lisää urheilujournalismin ja ammattikunnan arvostusta. Myös jäsenistön koulutustarpeiden täyttämiseen jää aikaa ja energiaa, mikä vie koko ammattikuntaa ja urheilujournalismia eteenpäin, sanoo puolestaan Hatunen.

– Strategian tavoitteena on koota suomalaisen urheilun parissa työskentelevät journalistit mahdollisimman laajasti keskustelemaan alan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Näkemykset voivat olla ristiriitaisiakin, mutta erilaisten kohtaamisten ja keskustelujen kautta koko ammattikunta hyötyy urheilujournalismin esillä pitämisestä ja vie alaa eteenpäin, jatkaa Hatunen.

Urheilujournalismin ilta 14.12.

Urheilutoimittajain Liiton tämän vuoden strateginen avaus on 14. joulukuuta ensimmäistä kertaa järjestettävä Urheilujournalismin ilta, jonka tarkoitus on nostaa alan ammattilaisia esille.

– Olemme vuosittain palkinneet Vuoden urheilutoimittajan ja Vuoden tiedottajan sekä jakaneet Elämäntyö urheilutoimittajana -tunnustuksia. Nyt laajennamme palkitsemisperinnettä ja otamme mukaan lisää erilaisia palkintokategorioita.

– Urheilujournalismin ilta on alan ammattilaisten kohtaamispaikka ja rennon juhlava tilaisuus, jossa nostamme esille niin urheilujournalismia kuin alan tekijöitäkin. Luvassa on ajankohtaisia ilmiöitä, onnistuneita toteutuksia ja mielenkiintoisia tarinoita, avaa Jakonen tilaisuuden luonnetta.

Liitto panostaa jatkossakin avoimeen, eettiseen ja aktiiviseen viestintään. Liiton oma Fair Play -jäsenlehti pureutuu urheilujournalismin ydinkysymyksiin jokaisessa numerossa.

– Lehtemme on saanut paljon kiitosta, joten sisältöuudistus on tuottanut tulosta. Jatkamme samalla tiellä ja kehitämme lehteä koko ajan, kertoo lehden päätoimittajanakin toimiva Jakonen.

Tulevan vuoden strategiset askeleet keskittyvät pressikorttiuudistukseen, jäsenrekrytointiin sekä alan arvostuksen nostamiseen. Vuosi 2021 on myös juhlavuosi, sillä Urheilutoimittajain Liitto täyttää tulevana vuonna 90 vuotta.

Uusilla säännöillä sujuvuutta ja tarkennuksia jäsenedellytyksiin

Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös Urheilutoimittajain Liiton päivitetyt säännöt. Säännöissä tarkennettiin mm. jäsenedellytyksiä sekä hallituksen kokoonpanoa.

– Edellisestä sääntöpäivityksestä oli jo aikaa, joten etenkin jäsenedellytykset oli päivitettävä ajantasalle, koska myös opiskelijat voivat nykyään liittyä liittoon opiskelijajäseniksi, kertoo Jakonen.

– Jäsenedellytysten päivittämistä puolsi myös liiton pressikorttiuudistus.

Jatkossa hallituksen koko on puheenjohtajan ja yhdeksän (9) jäsenen sijaan puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä vuoden 2021 vuosikokouksesta lähtien.

– Uudella jäsenmäärällä haetaan mahdollisuutta entistäkin joustavampaan ja tehokkaampaan toimintaan, kiteyttää hallituksen puheenjohtaja Kari Linna.

UUDEN STRATEGIAN SUUNTAVIIVAT PÄHKINÄNKUORESSA
1. Haluttu ja kiinnostava urheilujournalistien ”kotipesä”
2. Toimintakulttuurin kehittäminen ja ajantasaistaminen jokaisella tasolla
3. Ammattikunnan arvostuksen lisääminen
4. Eettinen ja aktiivinen viestintä liiton toiminnasta