OSUTIN toimintasuunnitelma 2012
23.11.2011 18:59 Uutiset / Oulun Seudun Urheilutoimittajat

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

HALLINTO

Sääntömuutoksen myötä on siirrytty kahden vuosikokouksen järjestelmään. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.
 

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

TIEDOTUS

Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista kirjeitse ja sähköpostitse sekä uusittujen kotisivujen kautta. Fair Play -lehteen tehdään ”Jäsenkerhot” palstalle ainakin yksi OSUT:n toiminnasta kertova juttu. 
   

TALOUS

Talouden perustana ovat jäsenmaksutulot. Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti sekä pyritään hankkimaan yhdistykselle lisää sääntöjen mahdollistamia kannatusjäseniä. Kannatusjäsenyyteen ei sisälly muita oikeuksia kuin osallistumismahdollisuus puheoikeudella yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Kannatusjäsenet eivät myöskään saa liiton jäsenkorttia. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja kannatusjäsenten hankinnasta päättää hallitus. UL ry:ltä anotaan koulutusavustusta järjestettävän koulutustilaisuuden kuluihin. 
 

VARSINAINEN TOIMINTA

-       Jäsenistölle järjestetään ainakin yksi koulutustilaisuus

-          Jäsenistön aktivointia jatketaan järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia

-          Tapaamisia liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa sekä tutustumisia liikuntapaikkoihin, -laitoksiin ja – lajeihin jatketaan

-          OSUT valitsee äänestämällä Pohjois-Pohjanmaan parhaan urheilijan vuoden 2012 saavutuksista

-          Jäsenistön merkkipäivämuistaminen hoidetaan aktiivisesti

-          OSUT:n edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan UL:n tapahtumiin

-          Yhteistoimintaa lähikerhojen kanssa lisätään molemminpuolisilla osallistumisilla kerhojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja vastaaviin tapahtumiin

-          Sääntöjen 2§:ään viitaten (yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja aatteellinen perusta) OSUT ry valvoo jäsentensä etuja mm. huolehtimalla, että toimittajien työskentelyedellytykset ja – olosuhteet ovat mahdollisimman hyvät

Oulussa 18. päivänä lokakuuta 2011

Oulun Seudun Urheilutoimittajat ry
 

Hallitus


   
Oulun Seudun Urheilutoimittajat
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat