Vuosikokouksen 2010 pöytäkirja
24.3.2010 20:06 Uutiset / Oulun Seudun Urheilutoimittajat

Vuosikokous 2010, pöytäkirja

Aika:            Perjantai 19.3.2010 kello 18
Paikka:         Aktia, Hallituskatu 20, Oulu
Läsnä:          13 jäsenmaksunsa maksanutta yhdistyksen jäsentä (liite)


1§ Kokouksen avaus
OSUT ry:n puheenjohtaja Arto Aunola avasi kokouksen klo 18.00.
Kokouksen isäntä OSUT:n kannatusjäsen Aktian Pasi Backman kertoi tiiviisti Aktia pankista ja Aktia kiinteistövälityksestä, niiden syntymisen taustoista ja nykytilanteesta.

2§  Kokouksen järjestäytyminen
 Valittiin yksimielisesti
a) Kokouksen puheenjohtajaksi OSUT ry:n kunniajäsen Markku Peura
b) Kokouksen sihteeriksi Pekka Räsänen
c) Pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Veräjänkorva ja Maisa Veräjänkorva
d) Ääntenlaskijoiksi Arto Veräjänkorva ja Maisa Veräjänkorva

3§ Päätösvaltaisuus (säännöt 11§)
 Todettiin. Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n määräämällä tavalla.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
                     Oheinen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§  OSUT:n toimintakertomus vuodelta 2009
 Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti liitteen mukaisena.

6§ OSUT:n tilikertomus vuodelta 2009
 Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin liitteen mukaisena.

7§  Tilintarkastajien lausunto vuoden 2009 tileistä ja hallinnosta
 Kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajien myönteinen lausunto (alkuperäinen lausunto on  tilikirjojen liitteenä).

8§   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 Tilinpäätös vahvistettiin.

9§   Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuoden 2009  tileistä ja hallinnosta
 Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

10§  Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2010
Hallituksen esityksestä päätettiin yksimielisesti, että vuonna 2010 B-jäsenten maksama jäsenmaksu on edelleen 25 €. UL:n A-jäsenet maksavat jäsenmaksunsa UL:oon. Kannatusjäsenmaksun suuruuden päättää sääntöjen mukaan hallitus. Talousarviossa on varauduttu jatkamaan entistä käytäntöä, jonka mukaan kannatusjäsenmaksu on 100 €.


11§ Päätetään tilintarkastajille ja luottamushenkilöille maksettavista palkkioista
 Päätettiin yksimielisesti noudattaa entistä käytäntöä, jonka mukaan palkkioita ei makseta.  Tilintarkastajille maksetaan korvaus heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan (esim.  pullakahvien muodossa).

12§  Vahvistetaan OSUT:n toimintasuunnitelma vuodeksi 2010
 Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liitteen mukaisessa muodossa.

13§ Vahvistetaan OSUT:n talousarvio vuodeksi 2010
 Talousarvio hyväksyttiin liitteen mukaisessa muodossa.

14§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2010
 Oulusta pois muuttava Arto Aunola ei enää ollut käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Kari Linna  valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi. Uusi pj Linna luovutti edeltäjälleen Arto Aunolalle  OSUT:n kynän kiitokseksi OSUT:n hyvästä johtamisesta.

15§ Valitaan hallituksen muut jäsenet (6) vuodeksi 2010
 Sääntöjen 12§:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Hallituksen  jäseniksi valittiin Hannele Kontiainen, Lyly Rajala, Pekka Räsänen, Matti Soisalo, Ari Stenius ja Anssi  Väisänen.

16§  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2010
 Tilintarkastajiksi valittiin Veijo Kyllönen ja Tuomo Metsäranta.
 Varatilintarkastajiksi valittiin Osmo Hekkala ja Matti Tieksola.

17§ Muut asiat
 Ei ollut.

18§      Kokouksen päättäminen
 Kokouksen puheenjohtaja Markku Peura päätti kokouksen kello 18.38.


 Pöytäkirjan vakuudeksi


 Markku Peura                    Pekka Räsänen
 puheenjohtaja                   sihteeri

 Edellä oleva kaksi (2) numeroitua sivua käsittävä pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua:

 Arto Veräjänkorva             Maisa Veräjänkorva
 pöytäkirjan tarkastaja       pöytäkirjan tarkastaja


   
Oulun Seudun Urheilutoimittajat
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat