Toimintasuunnitelma- ja budjettiesitys 2010
8.3.2010 18:09 Uutiset / Oulun Seudun Urheilutoimittajat

OSUTin hallitus esittää kevätkokoukselle 19. maaliskuuta toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010 .

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

HALLINTO                       Sääntömuutoksen myötä siirrytään kahden vuosikokouksen järjestelmään. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

TIEDOTUS                        Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista kirjeitse ja sähköpostitse sekä kotisivujen kautta. Fair Play -lehteen tehdään ”Jäsenkerhot” palstalle ainakin yksi OSUT:n toiminnasta kertova juttu.

TALOUS                            Talouden perustana ovat jäsenmaksutulot. Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti sekä pyritään hankkimaan yhdistykselle lisää sääntöjen mahdollistamia kannatusjäseniä. Kannatusjäsenyyteen ei sisälly muita oikeuksia kuin osallistumismahdollisuus puheoikeudella yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Kannatusjäsenet eivät myöskään saa liiton jäsenkorttia. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja kannatusjäsenten hankinnasta päättää hallitus. UL ry:ltä anotaan koulutusavustusta järjestettävän koulutustilaisuuden kuluihin.

VARSINAINEN TOIMINTA

-          Jäsenistölle järjestetään ainakin yksi koulutustilaisuus

-          Jäsenistön aktivointia jatketaan järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia

-          Tapaamisia liikunta- ja urheilujärjestöjen kanssa sekä tutustumisia liikuntapaikkoihin, -laitoksiin ja – lajeihin jatketaan

-          OSUT valitsee äänestämällä Pohjois-Pohjanmaan parhaan urheilijan vuoden 2010 saavutuksista

-          Jäsenistön merkkipäivämuistaminen hoidetaan aktiivisesti

-          OSUT:n edustajat osallistuvat Helsingin seudulla 7.- 8.6. järjestettäviin UL:n 20. Golfmestaruuskilpailuihin

-          Perinteinen pikkujoulutapahtuma asiaankuuluvine juhlintoineen järjestetään jälleen ennen joulua

-          OSUT:n kotisivujen käyttöä tehostetaan

-          Yhteistoimintaa lähikerhojen kanssa lisätään molemminpuolisilla osallistumisilla kerhojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja vastaaviin tapahtumiin. Lapin kerhon kanssa järjestetään yhteistapaaminen alkukesästä jalkapallo-ottelun Kemi-RoPS yhteydessä.

      
Oulussa 19. päivänä maaliskuuta 2010

Oulun Seudun Urheilutoimittajat ry
Hallitus

TALOUSARVIO 2010

Varsinaiset tuotot

                 Jäsenmaksut             75x25 €     1875,00 €
                 Kannatusjäsenmaksut                  300,00 €
                 Koulutusavustus                           400,00 €                   2575,00 €
Muut tuotot
                 Korkotuotot                                   10,00 €                       10,00 €

Tuotot yhteensä                                                                               2585,00 €

Kulut
                 Koulutus ja virkistys                  -1275,00 €                                   
                 Kokouskulut/hallitus                  - 420,00 €
                 Postikulut                                      - 90,00 €
                 Huomioimiset                              -100,00 €
                 UL Golf                                       -320,00 €
                 Pankkikulut                                - 75,00 €
                 Matkakulut                                 -140,00 €
                 Palkitsemiset                              -150,00 €
                 Muut kulut                                    -15,00 €

Kulut yhteensä                                                                                -2585,00 €

Tilikauden tulos                                                                                    0,00 €

Oulun Seudun Urheilutoimittajat ry

Hallitus

 


   
Oulun Seudun Urheilutoimittajat
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat