Vuosikokous 2009 pöytäkirja
26.11.2009 14:46 Uutiset / Oulun Seudun Urheilutoimittajat Vuosikokouksen 2009 pöytäkirja
PÖYTÄKIRJA
                                                                                                                                                       
Aika:             Keskiviikko 15.4.2009 kello 18
Paikka:        Radio Mega, Hallituskatu 21, Oulu
Läsnä:          14 jäsenmaksunsa maksanutta yhdistyksen jäsentä (liite)

1§ Kokouksen avaus
OSUT ry:n puheenjohtaja Arto Aunola avasi kokouksen klo 18.02. Aunola kertoi UL:n varsin tulisesta vuosikokouksesta, jossa äänestyksen jälkeen liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Miettinen (HS). Arto Aunola valittiin liiton hallituksen jäseneksi.

2§ Kokouksen järjestäytyminen
 Valittiin yksimielisesti
a)      Kokouksen puheenjohtajaksi Markku Peura. OSUT ry:n kunniajäsen Markku Peura kiitti kunniasta todeten, että OSUT ry:n toiminta on ollut sääntöjen toimintatarkoituksen mukaista, sopuisaa, monipuolista ja hyvää.
b)      Kokouksen sihteeriksi Pekka Räsänen
c)      Pöytäkirjan tarkastajiksi Veijo Kyllönen ja Tuomo Metsäranta
d)      Ääntenlaskijoiksi Veijo Kyllönen ja Tuomo Metsäranta

3§ Päätösvaltaisuus (säännöt 11§)
Todettiin. Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n määräämällä tavalla.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Oheinen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§ OSUT:n toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 2008- 2009
Kokouskutsun mukana lähetetty toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti liitteen mukaisena.

6§ OSUT:n tilikertomus vuodelta 2008
Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin liitteen mukaisena.
Tilintarkastajien ehdotuksesta päätettiin, että ennen seuraavaa tilinpäätöskokousta taloudenhoitaja ja tilintarkastajat saattavat taseen kirjaukset ajan tasalle.

7§ Tilintarkastajien lausunto vuoden 2008 tileistä ja hallinnosta
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajien myönteinen lausunto (alkuperäinen lausunto on tilikirjojen liitteenä).

8§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Tilinpäätös vahvistettiin.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuoden 2008 tileistä ja hallinnosta
Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

10§ Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu kaudelle 2009 – 2010
Hallituksen esityksestä päätettiin yksimielisesti, että kaudella 2009–2010 B-jäsenten maksama jäsenmaksu on edelleen 25 €. UL:n A-jäsenet maksavat jäsenmaksunsa UL:oon. Kannatusjäsenmaksun suuruuden päättää sääntöjen mukaan hallitus. Talousarviossa on varauduttu jatkamaan entistä käytäntöä, jonka mukaan kannatusjäsenmaksu on 100 €.

11§ Päätetään tilintarkastajille ja luottamushenkilöille maksettavista palkkioista
Päätettiin yksimielisesti noudattaa entistä käytäntöä, jonka mukaan palkkioita ei makseta. Tilintarkastajille maksetaan korvaus heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan (esim. pullakahvien muodossa).

12§ Vahvistetaan OSUT:n toimintasuunnitelma kaudelle 2009 – 2010
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liitteen mukaisessa muodossa.

13§ Vahvistetaan OSUT:n talousarvio vuodelle 2009
Talousarvio hyväksyttiin liitteen mukaisessa muodossa.

14§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2009 - 2010
Arto Aunola valittiin yksimielisisesti jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

15§ Valitaan hallituksen muut jäsenet (6) kaudelle 2009 - 2010
Sääntöjen 12§:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Kontiainen, Kari Linna, Lyly Rajala, Matti Soisalo, Ari Stenius ja Anssi Väisänen.

16§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2009
Tilintarkastajiksi valittiin Veijo Kyllönen ja Tuomo Metsäranta.
Varatilintarkastajiksi valittiin Osmo Hekkala ja Matti Tieksola.

17§ Käsitellään hallituksen esitys sääntömuutokseksi
Vuoden 2008 vuosikokouksen päätöksen velvoittamana hallitus esitti sääntömuutosta, jonka kautta OSUT ry siirtyisi kahden vuosittaisen jäsenkokouksen järjestelmään.

Sihteeri esitteli hallituksen sääntömuutosesityksen. Sääntömuutosesitys koskee viittä (5) pykälää.

Esittelyn jälkeen päätettiin yksimielisesti, että puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (6) toimikausi on kaksi vuotta siten, että hallituksen jäsenistä on kerrallaan puolet (3) erovuorolla.

Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti liitteiden mukaisina. Päätettiin, että muutetut säännöt astuvat yhdistyksen toiminnassa voimaan heti, kun Yhdistysrekisteri on ne vahvistanut.

Muutetut säännöt kokonaisuudessaan sekä muutetut sääntökohdat ovat pöytäkirjan liitteenä.

18§ Muut asiat
Ei ollut.

19§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Markku Peura päätti kokouksen kello 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Markku Peura                                                                                     Pekka Räsänen
puheenjohtaja                                                                                      sihteeri

Edellä oleva kaksi (2) numeroitua sivua käsittävä pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua:
Veijo Kyllönen                                                                                      Tuomo Metsäranta
pöytäkirjan tarkastaja                                                                          pöytäkirjan tarkastaja

 


   
Oulun Seudun Urheilutoimittajat
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat