Henkilökohtainen koulutusapurahahakemus

Henkilökohtaiset koulutusapurahat

Henkilökohtaista koulutusapurahaa voi käyttää ammatilliseen kouluttautumiseen. Apurahaa voi saada oman ammattitaidon kehittämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin (ei perustason opintoihin) sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Tällaisia voivat olla esim. kieliopinnot, ammatillinen täydennyskoulutus, opintojen loppuunsaattaminen, kielenhuoltokurssi, alan tutkimustyö, alan julkaisut, videokuvauskurssi tai digikuvauskurssi. Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin, eikä sitä voi käyttää työmatkoihin tai elinkustannuksiin. Apurahaa ei myöskään myönnetä jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin hankkeisiin. Koulutuksen pitää tukea ja kehittää jäsenen ammattitaitoa ja journalistista osaamista.

Apurahaa haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakemus tulee perustella hyvin. Mahdollinen apuraha maksetaan toteutuneiden kulujen perusteella. Hakijan jäsenmaksun tulee olla maksettuna.

Apuraha tulee käyttää pääsääntöisesti vuoden 2020 aikana. Mikäli apurahan käyttö ajoittuu vuoden 2021 alkupuolelle, on siitä kerrottava selkeästi hyvin perusteluin hakemuslomakkeessa. Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys 31.1.2021 mennessä. Selvityksen liitteeksi tulee liittää koulutusapurahan osalta alkuperäiset kuitit kuluista.

Hakuohjeet

Koulutusapurahaa saavan on toimitettava Fair Play -lehteen juttu apurahan käytöstä tai opinnäytteestä koulutustilaisuuden jälkeen. Aikataulusta on sovittava etukäteen lehden päätoimittajan kanssa (toimisto@urheilutoimittajat.fi).

Hakuaika päättyy 30.4. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Saajat julkistetaan toukokuun 2020 aikana.

Etu- ja sukunimi
Sähköposti
Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Postiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
Koulutuksen/kurssin nimi
Koulutuksen/kurssin järjestäjä
Koulutuksen/kurssin ajankohta
Arvio kuluista yhteensä
Kulujen erittely (koulutuksen/kurssin hinta, matkakulut, majoituskulut, muut kulut)
Aikaisemmat apurahat
Oletko hakenut koulutustasi varten rahoitustukea muualta?
Apurahahankkeen kuvaus
Ammatilliset perustelut hankkeelle
Anottavan koulutusapurahan kokonaissumma

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


    Huom. et voi tallentaa tietoja, koska tätä lomaketta ei ole vielä julkaistu.
Urheilutoimittajain Liitto