Urheilutoimittajain Liiton koulutusapurahahaku on käynnissä!
6.3.2019 10:30 Uutiset / Urheilutoimittajain Liitto ry

Urheilutoimittajain Liiton koulutusapurahahaku on käynnissä!

Urheilutoimittajain Liiton koulutusapurahahaku on käynnissä!

Urheilutoimittajain Liiton koulutusapurahaa voi hakea paikalliskerhojen omien koulutustilaisuuksien järjestämiseen tai henkilökohtaiseen ammatilliseen kouluttautumiseen. Hakuaika päättyy 30.4.

Paikalliskerhojen koulutusapuraha

Paikalliskerhojen koulutusapurahaa voi käyttää paikalliskerhojen omien koulutustilaisuuksien järjestämiseen, esim. selkeästi nimettyyn tarkoitukseen, kuten luennoitsijan/kouluttajan matkakuluihin tai luennointipalkkioon tai koulutustilaisuudesta aidosti aiheutuneisiin muihin kuluihin (esim. tilavuokra, kahvitarjoilu). Koulutuksen pitää tukea paikallistason jäsentoimintaa eli tukea jäsenten ammattitaitoa ja edistää urheilujournalismin kehittämistä.

Paikalliskerhoille voidaan pääsääntöisesti myöntää hakemuksen perusteella yksi matka-apuraha yhden toimintavuoden aikana, esim. linja-auton vuokrauksesta aiheutuneisiin kuluihin, kun paikalliskerho osallistuu toisen paikalliskerhon järjestämään koulutustilaisuuteen.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella liiton verkkosivujen kautta (linkki sivun alareunassa). Hakulomakkeen lisäksi liittoon on lähetettävä sähköpostitse paikalliskerhon edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti.

Apuraha tulee käyttää vuoden 2019 aikana ja sen käytöstä on tehtävä selvitys 31.1.2020 mennessä. Selvityksen liitteeksi tulee liittää koulutusapurahan osalta alkuperäiset kuitit kuluista.

Henkilökohtaiset koulutusapurahat

Henkilökohtaista koulutusapurahaa voi käyttää ammatilliseen kouluttautumiseen. Apurahaa voi saada oman ammattitaidon kehittämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin (ei perustason opintoihin) sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen. Tällaisia voivat olla esim. kieliopinnot, ammatillinen täydennyskoulutus, opintojen loppuunsaattaminen, kielenhuoltokurssi, alan tutkimustyö, alan julkaisut, videokuvauskurssi tai digikuvauskurssi. Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin, eikä sitä voi käyttää työmatkoihin tai elinkustannuksiin. Apurahaa ei myöskään myönnetä jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin hankkeisiin. Koulutuksen pitää tukea ja kehittää jäsenen ammattitaitoa ja journalistista osaamista.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella liiton verkkosivujen kautta (linkki sivun alareunassa). Hakemus tulee perustella hyvin. Mahdollinen apuraha maksetaan toteutuneiden kulujen perusteella. Hakijan jäsenmaksun tulee olla maksettuna.

Apuraha tulee käyttää pääsääntöisesti vuoden 2019 aikana. Mikäli apurahan käyttö ajoittuu vuoden 2010 alkupuolelle, on siitä kerrottava selkeästi hyvin perusteluin hakemuslomakkeessa. Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys 31.1.2020 mennessä. Selvityksen liitteeksi tulee liittää koulutusapurahan osalta alkuperäiset kuitit kuluista.

Hakuohjeet

Koulutusapurahaa saavan, sekä paikalliskerhon että liiton jäsenen, on toimitettava Fair Play -lehteen juttu apurahan käytöstä tai opinnäytteestä koulutustilaisuuden jälkeen. Aikataulusta on sovittava etukäteen lehden päätoimittajan kanssa (toimisto@urheilutoimittajat.fi).

Hakuaika päättyy 30.4. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Saajat julkistetaan toukokuun 2019 aikana.

Hakulomake

Hakemukset lähetetään alla olevalla sähköisellä lomakkeella ja liitteet sähköpostitse: toimisto@urheilutoimittajat.fi.

Paikalliskerhon koulutusapurahahakemus
Henkilökohtainen koulutusapurahahakemus


Lisätiedot
:
Urheilutoimittajain Liitto ry
pääsihteeri Nina Jakonen
puh. 050 44 84 845
toimisto@urheilutoimittajat.fi


   
Urheilutoimittajain Liitto
«  Syyskuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat